Activități
Sf. Nicolae la Seminarul Teologic Ortodox Craiova

Sf. Nicolae la Seminarul Teologic Ortodox Craiova

Cu binecuvântarea IPS Acad. Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, astăzi Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” – Craiova a sărbătorit pe patronul spiritual al Mănăstirii Coșuna – Bucovățul Vechi, supranumită pe bună dreptate ,,Voronețul Olteniei”. Părinții profesori, doamnele profesoare și elevii seminariști s-au unit într-o adâncă rugăciune, mergând pe urmele sacre ale înaintașilor noștri, care s-au nevoit peste veacuri în această prea frumoasă mănăstire. De fiecare dată la sărbătoarea Sfântului Nicolae, aici la Mănăstirea Coșuna ne încearcă un moment de nostalgie a vremurilor de demult apuse, în care se așternea un covor de mărgăritare ce anunța venirea marelui praznic al Nașterii Domnului Hristos, radiindu-ne tuturor o bucurie sfântă fără de hotar, pe care nu o putem desluși, ci doar trăi fiecare în felul său.

DUMNEZEU să binecuvânteze neamul românesc iar Sfântul Nicolae să vegheze totdeauna asupra Mănăstirii Coșuna și Seminarului Teologic Ortodox,, Sfântul Grigorie Teologul”!