Activități
Rugăciunea în viața noastră. Isihasm și spiritualitate ortodoxă

Rugăciunea în viața noastră. Isihasm și spiritualitate ortodoxă

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în contextul Anului omagial al Rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și anului comemorativ al Sfinților isihaști, SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL” CRAIOVA a organizat în data de 14 noiembrie 2022, începând cu ora 16:00, Simpozionul județean interdisciplinar Rugăciunea în viața noastră. Isihasm și spiritualitate ortodoxă, proiect coordonat de către Arhidiac. prof. dr. Stăiculescu Angel-Cristian cu sprijinul unei echipe de suflet: Prof. dr. Trușcă Maria-Cristina, Prof. Pană Monica-Roxana, Lect. univ. dr. Şapcă Victor, Pr. prof. dr. Cristin-Alexandru Sperlea, Pr. prof. dr. Marcu Doru, Prof. Delcea Tanța, Diac. prof.dr. Manea Emil-Marian, Pr. prof. Pîrva Gheorghe, Prof. Văruicu Luminița, Prof. Cojocaru Marinela, Prof. Marcu Marga.

Cele peste 50 de cadre didactice, din județ și din țară, participante cu lucrări științifice în cadrul activității desfășurate în format fizic, dar și în regim de videoconferință, s-au bucurat de prezența Pr. Director al Seminarului Teologic Ortodox ”Sfântul Grigorie Teologul”, Prof. Belcineanu Vintilă și a distinșilor invitați: Pr. Prof. Drd. Lupu Adrian – Consilier pentru Învățământ, Activități cu Tineretul și de Catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei, Prof. Dr. Gheorghe Iuliana, Inspector Școlar al I.S.J. Dolj și reprezentanții CCD Dolj.

Activitatea a vizat, într-o primă secțiune, pregătirea din partea cadrelor didactice a unor lucrări științifice și culturale, obiectivul general al acestui proiect fiind îmbunătățirea calității procesului de predare-învățare prin prezentarea unor exemple de bună practică de către cadrele didactice cu participare directă și indirectă și implicarea elevilor în diverse activități curriculare și extracurriculare în vederea integrării acestora și îmbunătățirii rezultatelor la învățătură.

În cadrul proiectului s-a avut în vedere posibilitatea descoperirii unor frumoase experiențe de iubire, comuniune și împreună slujire care pot fi fundamentul unei convertiri profunde la viața eclesială, viață marcată de iubirea ce izvorăște rugăciunea de laudă, de mulțumire, de recunoștință și de cerere a ajutorului dumnezeiesc pentru persoanele dăruite de Dumnezeu prin iubire. Iar Biserica are menirea să împletească activităţile religioase, științifice și culturale cu experiențe duhovniceşti, care hrănesc rugăciunea particulară și comunitară.

Acest proiect de tip simpozion județean și-a propus să abordeze interdisciplinar (Religie: comuniune și comunicare, istorie, literatură, artă, știință și cultură, proiecte educaționale) activitățile desfășurate, pornind de la ideea că nicio disciplină de învățământ nu constituie un domeniu închis și că se pot stabili legături concrete între aceste discipline. De asemenea, interdiciplinaritatea se referă și la transferul metodelor dintr-o disciplină într-alta și ea apare ca necesitate a depășirii limitelor creatoare de cunoaștere, care a pus granițe artificiale între diferite domenii ale ei. Argumentul care a pledat pentru abordarea interdisciplinară a acestor activități constă în aceea că oferă o imagine integrată a lucrurilor care sunt analizate separat.

Necesitatea educarii elevilor in spirit activ-participativ în vederea integrării lor într-o societate dinamică, supusă schimbării este o idee pe cât de veche, pe atât de actuală, tocmai de aceea acest simpozion va desfășura până la data de 27 noiembrie 2022 un festival-concurs, adresat elevilor de gimnaziu și liceu pe teme ca: RUGĂCIUNE ȘI SIMBOL/ FIOR DE PACE, ce vizează creația literară, creația plastică, creația muzicală, arta scenică, prezentări digitale și webdesign.

În data de 28 noiembrie va fi realizată o expoziție cu creațiile participante la concurs, iar în data de 5 decembrie va avea loc finalizarea acestui proiect, atunci când, într-un cadru festiv vor fi premiați elevii și profesorii îndrumători.