Rezultatul final la examenul pentru postul de ingrijitor I - nedeterminat din cadrul unitatii noastre

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul“ din Craiova

©