Admitere Seminarul Teologic Ortodox "Sfantul Grigorie Teologul" 2020-2021

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2020-2021
TEOLOGIE ORTODOXĂ - 28 locuri
 
Graficul desfăşurării sesiunii de admitere 2020
 
27 mai - 3 iunie 2020: eliberarea anexelor fişelor de înscriere;
 
2 – 5 iunie 2020: înscrierea;
 
9 iunie 2020: vizita medicală şi proba orală care se va sustine online;
 
9 iunie 2020: afişarea rezultatelor.
 
Notă: Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT), această medie fiind minim 7 (șapte).
 
Pentru toții elevii care doresc să se înscrie la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Grigorie Teologul” din Craiova, dosarul va conține următoarele documente:
1) cerere de înscriere
2) anexa fișei de înscriere de la școala absolvită
3) certificat de naștere - copie
4) certificat de botez - copie
5) adeverință medicală - original
6) recomandarea consiliului parohial și a preotului paroh
7) recomandarea profesorului de Religie
8) binecuvântarea chiriarhului locului (se va completa o cerere la depunerea actelor: http://mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2019/12/Model-cerere-pentru-elevi-studenți.pdf)
9) declarație din partea părinților și a candidatului că au luat la cunoștință Regulamentul de Ordine Interioară al Seminarului (disponibil pe site-ul oficial: http://www.seminarulortodoxcraiova.ro/ro/index.php/rubrica/regulament-de-ordine-interioara-2018-2019)
 
 
 
 
( Pr. Eremia Alexandru )

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul“ din Craiova

©