Imagini - Promoția a XXVII-a (1982)- Revedere 1992

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul“ din Craiova

©