Imagini - Promoția 1984-1989

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul“ din Craiova

©