Imagini - Promoția 1981-1986

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul“ din Craiova

©