Imagini - Promoția 1978-1979

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul“ din Craiova

©