Imagini - Promoția 1976-1980

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul“ din Craiova

©