Imagini - Promoția 1975-1976

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul“ din Craiova

©