Imagini - Promoția 1972-1973

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul“ din Craiova

©