Imagini - Promoția 1971-1972

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul“ din Craiova

©