Imagini - Promoția 1970-1975

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul“ din Craiova

©