Imagini - Promoția 1969-1974

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul“ din Craiova

©