Imagini - Promoția 1969-1970

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul“ din Craiova

©