Imagini - Promoția 1968-1969

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul“ din Craiova

©