Imagini - Promoția 1967-1968

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul“ din Craiova

©