Imagini - Promoția 1966-1967

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul“ din Craiova

©