Imagini - Promoția 1964-1965

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul“ din Craiova

©