Imagini - Promoția 1957-1957

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul“ din Craiova

©