Bibliografie religioasă

 

Predici:

Cazania

Sf. Ioan Gură de Aur – Predici la sărbători împărăteşti şi cuvântări de lauda la sfinţi;

Hierotheos Vlachos – Predici la Marile Sărbători;

Mitrop. Antonie Plamadeala – 1. Tâlcuri noi la texte vechi; 2. Cuvinte la zile mari;

Pr. Ilie Cleopa – 1. Predici la duminicile de peste an. 2. Predici la Praznice Împărăteşti;

Pr. Prof. Vasile Mihoc – Predici exegetice la duminicile de peste an;

Sf. Nicolae Velimirovici – Predici;

 

Literatura Patristică:

Origen – 1. Îndemn la martiriu; 2. Despre Paşti;

Sf. Grigorie Taumaturgul – 1.Cuvânt de mulţumire (Discurs) către Origen; 2. Cuvânt la Botezul Domnului;

Eusebiu de Cezareea – Viaţa lui Constantin;

Sf Atanasie cel Mare – 1. Viaţa Sfântului Antonie; 2. Cuvântări la Praznice Împărăteşti;

Sf. Vasile cel Mare – 1. Cuvântări de laudă în cinstea Sfinţilor Mucenici; (Gordie, Varlaam, Mamant, Iulita, 40 de mucenici); 2. Cuvântări la Praznice închinate Mântuitorului (Naştere, Pogorârea Sfântului Duh); 3. Morale (smerenie, post, mulţumire, foamete şi secetă);

Sf. Grigorie de Nyssa – 1. Cuvântări la unele Praznice Împărăteşti (Înălţare); 2. Despre trebuinţa de a iubi şi primi cu bunătate pe săraci; 3. Cuvântări în cinstea unor personalităţi religioase (La cuviosul părintele nostru Efrem); 4. Cuvântări de laudă în cinstea unor personalităţi ale vremii (La Împărăteasa Flacilla);

Sf. Grigorie Teologul – 1. Cuvântări de laudă (Eufimia, La Marele Atanasie-episcopul Alexandriei, la Sf. Ciprian, la fratele sau Chesarie) 2. La Praznice Împărăteşti (la Naşterea Domnului, la Cincizecime);

Sf Asterie al Amasiei – 1. Cuvântări de laudă la Sf. Mucenici (Sf. Petru şi Pavel, Sf. Mc. Foca, Sf Ştefan-întâiul mucenic, Profetul Daniil şi Suzana, Sf. Ap. Şi Evanghelist Luca); 2. Caracter moral (la începutul postului, Îndemn la pocăinţă

Sf. Ioan Gură de Aur – 1. P.S.B. 23: Tâlcuiri la Evanghelia după Matei; 2. Cuvântări de laudă la sărbători împărăteşti (Naştere, Botez, Înviere, Înălţare, Rusalii; 3. La Sfânta şi Marea Joi şi la Sfânta şi Marea Vineri; 4. Cuvântări de laudă la mucenici, la Drepţii Vechiului Testament, la anumite personalităţi religioase; 5. Omiliile despre pocăinţă; 6. Cuvânt de laudă la Sfântul Apostol Pavel;

 

Vieţile Sfinţilor:

Sfântul Nicolae Velimirovici – Proloagele de la Ohrida

Vieţile Sfinţilor (vol. 1-12)  (Editura Manastirea Sihăstria);

Vieţile Sfinţilor Proroci;

Vieţile Sfinţilor Apostoli;

Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu – Sfinti daco-romani şi români;

P.S.B., Vol 11: Actele martirice;

Stelianos Papadopoulos – Vulturul rănit (Viaţa Sf. Grigorie Teologul);

Stelianos Papadopoulos – Viaţa Sfântului Vasile cel Mare;

Virgil Gheorghiu – Gură de Aur-atletul lui Hristos,

Viaţa Sfântului Nectarie din Eghina;

Lazaros Moore – Viaţa Sfântului Serafim de Sarov;

 

Romane religioase:

John Carling – Cetatea Blestemata

Wallace Lewis – Ben Hur;

Sienkiewicz Henryk – Quo Vadis;

Savatie Baştovoi – Arhiereul;

Dumitru Beleneş – Lucrătorii Viei;

Lloyd C. Douglas – Cămaşa lui Hristos;

 

Cărţi duhovniceşti:

Patericul Egiptean;

Arhiepiscopul Luca al Crimeei – Am iubit pătimirea;

Savatie Baştovoi – Nebunul;

Paulin Leca – De la moarte la viaţă;

Parintele Arsenie – Acuzatul <<ZEK-18376>>;

Viaţa Părintelui Cleopa;

Iannis cel nebun pentru Hristos;

Dionysios Farasiotis –Marii iniţiaţi ai Indiei şi Părintele Paisie;

Pelerinul rus;

Hierotheos Vlachos – O noapte în pustia Sfântului Munte;

Pr. Paisie Aghioritul – Flori din Grădina Maicii Domnului;

Iosif Vatopedinul – Bătrânul Iosif Isihastul;

Arhim. Tihon – Nesfinţii sfinţi;

Nicolae Mitrop. Mesoghiei – Omul la răscruce;

 

Scrieri duhovniceşti mai grele:

Sf. Siluan Athonitul;

Gheron Iosif;

Stareţul Sofronie Saharov;

Serafim Rose;

Arhim Simeon Kraiopoulos;

Sf. Nicolae Velimirovici;

Nicolae Steinhardt;

Pr Arsenie Boca – Cărarea Împărăţiei;

Everghetinosul (Vol. 1-5);

Sf. Ignatie Briancianinov;

Pr. Dan Popovici – Surâsul veşniciei;

 

Scrieri ale următorilor Părinţi duhovniceşti:

Părintele Ilie Cleopa;

Părintele Arsenie Papacioc;

Părintele Iustin Pârvu;

Părintele Teofil Părăian;

Părintele Paisie Aghioritul;

Părintele Porfirie;

Stareţul Tadei de la Vitovniţa;

 

Închisorile comuniste:

Dimitrie Bejan – Bucuriile suferinţei;

Ioan Ianolide – Întoarcerea la Hristos;

Suferinţele mamei Blondina;

Viaţa Părintelui Gheorghe Calciu;

Monahul Moise – Sfântul Închisorilor;

 

Despre problemele tinerilor:

Savatie Baştovoi – Între Freud şi Hristos;

Danion Vasile – Jurnalul convertirii;

Monahia Siluana Vlad;

Părintele Nicolae Tănase;

Virgiliu Gheorghe;

Monahul Paulin;

Laurenţiu Dumitru;

 

Diverse:

 

Valeriu Anania – Cerurile Oltului;

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul“ din Craiova

©