Anunțuri
<strong>REGULAMENTUL-CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE</strong>

REGULAMENTUL-CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

REGULAMENTUL-CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SEMINARULUI TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL” CRAIOVA

JUDEȚUL DOLJ

AN ȘCOLAR 2022 – 2023

Regulament dezbătut în Consiliul Profesoral din data de 11.01.2023  și aprobat în Consiliul de Administrație în data de  11.01.2023