Activități
PROMOVAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE A SEMINARULUI TEOLOGIC ORTODOX DIN CRAIOVA LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIUBEGA ȘI LICEUL TEORETIC CETATE

PROMOVAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE A SEMINARULUI TEOLOGIC ORTODOX DIN CRAIOVA LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIUBEGA ȘI LICEUL TEORETIC CETATE

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, miercuri, 10.04.2024, au avut loc o serie de activități de promovare a Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Grigorie Teologul” din Craiova în rândul profesorilor și elevilor de la Școala Gimnazială Giubega și Liceul Teoretic Gheorghe Vasilichi” Cetate, în cadrul Cercurilor Pedagogie de Limba și Literatura Română.

            Începând cu ora 11.30, în sala de festivități a Școlii Gimnaziale Giubega, în prezența d-nei Prof. Teodor Badea, inspector de specialitate în cadrul I.S.J. Dolj, a d-lui Prof. Gheorghe Glăvan, directorul școlii și a cadrelor didactice invitate, a avut loc prezentarea ofertei educaționale a Seminarului, de către d-na Prof. Tanța Delcea, cadru didactic la catedra de Limba Română în cadrul Seminarului și unul dintre responsabilii cercului pedagogic. De asemenea, corul Seminarului a interpretat câteva cântări religioase, specifice perioadei Postului Mare, dar și o suită de cântece folclorice.

            În continuare, au avut loc mai multe discuții libere, purtate de elevii claselor a VII-a, respectiv a VIII-a, de la școala amintită, cu membrii coralei Seminarului și Pr. Spiritual Iulian Cravcenco, care a susținut și o cateheză despre implicarea tinerilor în activitățile Bisericii.  

            A doua activitate de acest fel, s-a desfășurat începând cu ora 14.00, la Liceul Teoretic „Gheorghe Vasilichi” din localitatea doljeană Cetate, în cadrul aceluiași cerc pedagogic. În acest sens, după cuvântul de deschidere al d-nei Prof. Claudia Ilie, directorul instituției de învățământ, d-na Insp. Teodora Badea a făcut prezentarea delegației Seminarului Teologic Ortodox din Craiova.

            După derularea filmului de prezentare a ofertei educaționale, corul Seminarului, condus de Arhid. Prof. Dr. Angel-Cristian Stăiculescu, a interpretat mai multe cântări religioase, bizantine și armonice, dar și de factură folclorică. În încheiere, membrii corului Seminarului au distribuit mai multe pliante de prezentare elevilor prezenți, precum și cadrelor didactice.

            Trebuie să menționăm faptul că aceste activități se înscriu în programul de promovare a ofertei educaționale a Seminarului Teologic Ortodox Craiova, desfășurat sub coordonarea Sectorului Învățământ, Activități cu Tineretul și de Catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei, reprezentat de Pr. Cons. Adrian Lupu și a Pr. Prof. Vintilă Belcineanu, directorul școlii. În cadrul întâlnirilor prezentate mai sus, amintim implicarea deosebită a d-nei Insp. Teodora Badea de la I.S.J. Dolj, precum și a următoarelor cadre didactice ale Seminarului: Prof. Tanța Delcea, Arhid. Angel-Cristian Stăiculescu, Pr. Iulian Cravcenco și dl. Dan Anastasescu.

(Dan Anastasescu)