Activități
FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE A CLASEI A XII-A LA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX DIN CRAIOVA

FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE A CLASEI A XII-A LA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX DIN CRAIOVA

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, joi, 06. 06. 2024, la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Grigorie Teologul” din Craiova, a avut loc Festivitatea de absolvire a elevilor clasei a XII-a, un moment plin de bucurie, dar și de nostalgia despărțirii.

Festivitatea s-a desfășurat în curtea instituției de învățământ, chiar lângă mânăstirea Coșuna Veche, în prezența distinșilor invitați, a corpului profesoral, a elevilor absolvenți, dar și a familiilor și prietenilor acestora. Evenimentul a debutat printr-o slujbă de Te-Deum, oficiată din părinții profesori, sub protia Pr. Prof. Dr. Cristin Sperlea, dirigintele clasei a XII-a, soborul slujitor fiind format din: Pr. Prof. Gheorghe Pîrva, Pr. Administrator Alexandru Eremia, Pr. Spiritual Iulian Cravcenco, Pr. Prof. Dr. Emil Manea, Protodiac. Lect. Univ. Dr. Victor Șapcă și Arhid. Prof. Dr. Angel Stăiculescu, răspunsurile la strană fiind oferite de corul clasei.

În deschiderea alocuțiunilor, Pr. Prof. Dr. Adrian Lupu, Consilier Eparhial la Sectorul Învățământ, Activități cu Tineretul și de Catehizare, a transmis absolvenților binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu, felicitându-i și îndemnându-i să-și continue viața după valorile creștine deprinse în școală, chiar dacă unii dintre aceștia nu vor avea o slujire sacerdotală, însă faptul că au petrecut patru ani din viață lor într-o instituție teologică reprezintă legătura lor cu viața Bisericii. Totodată, părintele consilier le-a urat succes absolvenților la examenul de Atestat, respectiv Bacalaureat, care vor urma în perioada următoare, dar și la examenul de admitere de la facultate.

În continuarea, a urmat cuvântul Pr. Prof. Vintilă Belcineanu, directorul Seminarului, care a făcut trimitere la evanghelia citită, numindu-i pe absolvenți „sămânța cea bună”, arătând că absolvirea Seminarului nu este un moment oarecare și că timpul petrecut aici nu are aceiași rezonanță cu timpul petrecut la alte școli, punctând faptul că în cei patru ani, tinerii au învățat, întâi de toate, despre Dumnezeu, iar o școală în care se învață despre Dumnezeu este, cu adevărat, o școală desăvârșită. Rememorând clipele petrecute, părintele director și-a încheiat cuvântul cu îndemnul ca toți absolvenții să urmeze mai departe studii universitare de Teologie, devenind astfel, așa cum și-au propus, adevărați slujitori și dascăli ai lui Dumnezeu.

Din partea Inspectoratului Școlar Județean Dolj a fost prezentă Dna. Prof. Dr. Iuliana Gheorghe, inspector de Religie, care, în cuvântul rostit, a ținut să evidențieze importanța pe care Seminarul Teologic Ortodox o are în cadrul învățământului preuniversitar din zonă, felicitându-i pe proaspeții absolvenții că au ales să urmeze cursurile acestei școli, în urmă cu patru ani, iar acum, să le și finalizeze.

Pr. Prof. Dr. Cristin Sperlea, a dorită să le transmită elevilor, prin cuvântul rostit, faptul că a fost onorat să fie dirigintele clasei, să le fie duhovnic multora dintre ei și îndrumător: „Este un moment de sărbătoare pentru promoția 2020-2024 a Seminarului nostru că astăzi, cu ajutorul Sf. Grigorie Teologul, ocrotitorul nostru și mare dascăl al Bisericii, am reușit să fim prezenți la acest moment înălțător și plin de emoție. Mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu pentru binecuvântarea transmisă și pentru grija pe care ne-o poartă, dar și distinșilor oaspeți prezenți. În acest sens, ajunși la capătul celor patru ani, în care am petrecut clipe minunate, iată că a venit și momentul despărțirii. Frumusețea, bucuria, strălucirea pe care tinerii absolvenți o au prin ceea ce sunt, arată că aceștia sunt niște biruitori și că au reușit în acest demers educațional, moral, comportamental, pe care l-au efectuat. Rememorez momentele de început, când acești copii au venit cu multă sfială și dragoste, iar acum, părăsesc această școală șlefuiți de noi, profesorii, și pregătiți pentru viață. Cu o temelie durabilă, înălțați pe cele mai înalte culmi, acești tineri pot fi numiți, pe bună dreptate, absolvenți de marcă ai școlii noastre, iar pentru mine a reprezentat o cinste să le fiu diriginte, duhovnic, confident, prieten”,

În cele ce au urmat, plin de emoție, a urmat și cuvântul proaspătului absolvent Guran Daniel Cristian, șeful de promoție, care, în numele colegilor săi, le-a mulțumit cadrelor didactice pentru dragostea pe care le-au oferit-o în acest timp și pentru modul cum i-au format, atât intelectual, cât și moral: „Cu adevărat, cei patru ani petrecuți împreună s-au arătat a fi de succes, iar acest lucru s-a datorat dumneavoastră, profesorilor noștri, care ați știut să ne transformați, să ne șlefuiți și să ne dăruiți societății drept oameni frumoși și valoroși. Desigur, emoția este mare, cu toții am fost și vom rămâne o familie, însă în pofida tuturor amintirilor care ne răscolesc, vă adresez, în numele meu și al colegilor mei, sincere mulțumiri, deoarece ceea ce suntem noi astăzi reprezintă contribuția dumneavoastră, iar ceea ce vom ajunge mâine, va fi o împlinire a ostenelilor dumneavoastră. Vreau să mulțumesc, în mod special, părintelui diriginte, pe care îl considerăm un adevărat părinte, un adevărat model, deoarece acesta a știut să ne ridice de fiecare dată și să ne înalțe pe culmile cele mai înalte”.

În ultima parte a festivității, Pr. Prof. Dr. Cristin Sperlea le-a înmânat absolvenților câte o „Diplomă de absolvire”, momentul încheindu-se prin intonarea cântecului „Gaudeamus igitur”, în interpretarea corului clasei, sub conducerea Protodiac. Lect. Univ. Dr. Victor Șapcă, profesorul de Muzică bisericească al Seminarului.

(Dan Anastasescu)