Activități
Examen pentru obţinerea Definitivatului şi Gradului II în preoţie

Examen pentru obţinerea Definitivatului şi Gradului II în preoţie

Examen pentru obţinerea Definitivatului şi Gradului II în preoţie, în Mitropolia OltenieiCu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Irineu, Mitropolia Olteniei, în colaborare cu Facultatea de Teologie din Craiova, a organizat marţi, 31 august, la Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova, examenul oral pentru obţinerea Definitivatului, iar miercuri, 1 septembrie, examenul scris pentru obţinerea Definitivatului şi Gradului II în preoţie, seria 104. La examen au participat 90 de clerici din toate eparhiile sufragane Mitropoliei Olteniei, fiind precedat de cursurile pastorale susţinute de cadre didactice ale Facultăţii de Teologie din Craiova, după o tematică aprobată de Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei.Cu acest prilej, preoții cursanţi au prezentat un spectacol, sub dirijarea Pr. Conf. univ. dr. Adrian Mazilița și Lect. univ. dr. Victor Șapcă, din cadrul Facultății de Teologie din Craiova. În mijlocul preoţilor a fost prezent Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, dl. deputat Alin Stoica, absolvent al Facultății de Teologie din Craiova, preoţi consilieri eparhiali, părinți protoierei ai Arhiepiscopiei Craiovei, părinţi profesori din cadrul Facultăţii de Teologie din Craiova.

„Este un prilej deosebit de important pentru noi, când în această sfântă zi avem posibilitatea ca, după un buchet de cursuri pastoral-misionare, să prezentăm acest spectacol frumos, care arată cât de uniţi, cât de concentraţi şi cât de apropiaţi sunteţi unii cu alţii. Cursurile pastoral-misionare au rolul deosebit de important în viaţa noastră, pentru că ne împrospătează cunoştinţele şi învăţăturile pe care noi le-am primit în facultate şi seminar şi în chip deosebit ne dă posibilitatea, comunicând unii cu alţii, să ne îmbogăţim şi aprofundăm cunoştinţele. Viaţa noastră, în activitatea pe care o desfăşurăm, este o viaţă închinată cu totul şi cu totul sufletului. Toată activitatea are un pilon, o ţintă precisă: sufletul. Noi suntem aceia care, spre deosebire de toţi ceilalţi din lumea aceasta, ne îngrijim de sufletul nostru, de sufletul credincioşilor noştri, am fost aleşi pentru aceasta. Preotul este chemat din marea masă a credincioşilor, preotul are vocaţie pentru acest lucru, vocaţia nu este altceva decât o chemare a lui Dumnezeu. Această alegere nu este atunci când am intrat în seminar, ci este din veşnicie, pentru că Dumnezeu nu ne alege atunci când vine vremea, planul Său este veşnic. Dumnezeu ne cheamă din veşnicie, ne-a ales din veşnicie, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, din pântecele mamei noastre”, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.

Părintele Mitropolit a precizat în continuare că Dumnezeu este „Stăpânul nostru, dar în acelaşi timp şi Prietenul nostru”. „Mântuitorul Hristos ne-a investit, prin Taina Hirotoniei, cu un har deosebit, acela de a fi părinţi sufleteşti, de a fi mijlocitori între oameni şi Dumnezeu. Pentru aceasta, de îndată ce cineva a fost hirotonit, i se spune «părinte», pentru că a devenit cu adevărat tată a multor suflete din Parohie. Apoi, această calitate de preot se extinde în toate laturile vieţii sociale, toţi vin la preot să se spovedească, toţi vin să se împărtăşească, toţi vin să primească Sfintele Taine, iar aceste lucruri nu sunt numai pentru momentul în care se săvârşesc, ci sunt pentru veşnicie. Ceea ce preotul a legat, Dumnezeu respectă şi leagă şi El în Ceruri, ceea ce a dezlegat, Dumnezeu ascultă şi dezleagă şi El în Ceruri. Suntem cu adevărat slujitorii lui Dumnezeu, pentru acest lucru, dar în acelaşi timp suntem şi prieteni ai lui Dumnezeu, pentru că numai un prieten poate să asculte ceea ce îi spune alt prieten. Aşa se face că rugăciunea noastră este ascultată de Dumnezeu, iar în Sfântul Altar, în faţa Sfintei Mese, noi ne rugăm lui Dumnezeu, adică Stăpânul nostru, dar în acelaşi timp şi Prietenul nostru, pentru popor. Ne întoarcem spre popor atunci când binecuvântăm, şi aducem de la Dumnezeu, prin mâinile noastre, binecuvântarea cerească, iar credincioşii primesc această binecuvântare, pentru că ei întotdeauna au conştiinţa că preotul este înaintea lor, preotul este păstorul lor, preotul este dătătorul de har. Noi suntem mijlocitori ai harului”, a evidenţiat Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu.Arhid.

Ionuţ Pătularu, directorul Seminarului Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova, gazda evenimentului, a transmis mulţumiri şi felicitări participanţilor pentru întreaga activitate pastoral – misionară.„Suntem deosebit de bucuroşi şi emoţionaţi că astăzi ne aflăm în vatra Coşunei, la Seminarul Teologic «Sfântul Grigorie Teologul» din Craiova. Este o bucurie, este o onoare pentru noi să fim gazda unui asemenea eveniment. Sunt 90 de clerici din toată eparhia, oameni frumoşi, oameni dornici, oameni de vocaţie, preoţi adevăraţi ai slujirii Bisericii lui Hristos”, a transmis Arhid. Ionuţ Pătularu, directorul Seminarului Teologic „Sfântul Grigorie Teoloul” din Craiova.(https://mitropoliaolteniei.ro/…/examen-pentru…/)