Admitere
Etapa a II-a de admitere la Seminarul Teologic Ortodox „Sfantul Grigorie Teologul” Craiova

Etapa a II-a de admitere la Seminarul Teologic Ortodox „Sfantul Grigorie Teologul” Craiova

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2024-2025

Filiera vocațională/domeniul teologie/ Specializarea TEOLOGIE ORTODOXĂ

Graficul desfăşurării sesiunii de admitere 2024

Etapa a II-a
05 august 2024Înscrierea;
07 august 2024Desfășurarea probelor de aptitudini;
08–09  august 2024Afișarea rezultatelor;

Examenul de admitere, proba scrisă va cuprinde următoarele conținuturi:

 1. Decalogul – importanța lui în viața omului(clasa aVa)
 2. Rugăciunea, bază și lumină a vieții creștine(clasa aVIa)
 3. Rugăciunea „Tatăl nostru” (clasa aVIa)
 4. Sfintele Taine în viața creștinilor (clasa aVIIa)
 5. Biserica – lăcaș de închinare și de sfințire a omului (clasa aVIIa)
 6. Domnul Iisus Hristos – Lumina lumii (clasa a VIIIa)

 7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie și în viața Bisericii (clasa aVIIIa)

Pentru orice informaţii sau relaţii suplimentare contactaţi departamentul secretariat la nr. de tel:

Nr. Tel. Director, Pr. Prof. Vintilă BELCINEANU0723 055 532
Nr. Tel Administrator, Pr. Eremia Alexandru0769 640 280
Nr. Tel Secretar, Dna. Marcu Marga0766 780 536
Nr. Tel/fax. Secretariat0251 463 966

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 

 1. cerere de înscriere;
 2. certificat de naştere;
 3. certificat de botez – copie;
 4. fişa medicală;
 5. adeverinţă medicală;
 6. anexă fişa de înscriere:
 7. recomandarea consiliului parohial și a preotului;
 8. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;
 9. binecuvântarea chiriarhului locului;
 10. adeverință cu mediile anuale la Religie Ortodoxă pentru clasele V-VIII.

Se pot înscrie elevii claselor a VIII-a care au media generală de absolvire a claselor V – VIII minimum 7,00 şi media 9.00 la purtare.