Activități
E vremea colindelor!

E vremea colindelor!

Cu binecuvântarea IPS Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, sub îndrumarea dnei prof. dr. inspector școlar I.S.J. Dolj, Iuliana Gheorghe, coordonator județean S.N.A.C., elevii Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova, membri ai corului condus de lect. univ. dr. Victor Șapcă au susținut un concert de colinde aducând vestea Nașterii Domnului, elevilor și cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic Special „Pelendava”, Craiova.
Parteneriatul dintre cele două școli cuprins în calendarul Strategiei Naționale pentru Acțiune Comunitară creează cadrul optim pentru o bogată experiență de solidaritate, filantropie și empatie în duhul evanghelic al iubirii aproapelui, „căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine” (Matei: 25, 35-36).
Mulțumiri tuturor cadrelor didactice implicate în coordonarea acestei activități: Pr. director Vintilă Belcineanu, dnei director Minodora Tașcu-Stavre, prof. Daiana Cîrlugea, prof. dr. Maria-Cristina Trușcă, prof. Roxana Pană, prof. Felicia Negrilă, Arhid. prof. dr. Angel-Cristian Stăiculescu, prof. dr. Victor Șapcă.
E vremea bucuriei depline, aceea care nu se va lua de la noi!