Activități
Cercul Pedagogic al Profesorilor de Limbi Clasice, desfășurat la Seminarul din Craiova

Cercul Pedagogic al Profesorilor de Limbi Clasice, desfășurat la Seminarul din Craiova

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigorie Teologul din Craiova a găzduit în ziua de 10 aprilie a acestui an, Cercul pedagogic al profesorilor de limbi clasice, sub directa coordonare a doamnelor inspectoare din cadrul I.S.J. Dolj, Anca Pricină, Teodora Badea și Mădălina Dăescu. Activitatea desfășurată la nivel județean a fost deschisă de Corul Seminarului Teologic, cu un florilegiu de cântări în limbile elină și latină, condus de Arhid. prof. dr. Angel-Cristian Stăiculescu.

Tema abordată, Lecția de tip atelier – demers didactic interactiv, a creat premisele unei dezbateri în care s-a accentuat necesitatea abordării interdisciplinare în metodica predării limbilor clasice. Componenta practică, de aplicabilitate a limbilor latină și greacă veche a fost nuanțată în referate susținute de cadrele didactice participante: prof. Maria-Cristina Trușcă – Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigorie Teologul, prof. Aura Stuparu – C.N. Elena Cuza, prof. Liana Totu – C.N. Elena Cuza, prof. Iuliana Bora – Școala Gimnazială Gheorghe Țițeica.

Prin aplicarea principiilor lecției de tip atelier la orele de latină, dar și de greacă veche, pătrundem într-o secvență culturală a umanității care nu s-a pierdut în neant, ci a devenit parte componentă a celei prezente, oferindu-ne un instrumentar de cunoaștere, comprehensiune și apreciere a lumii. Cred că ceea ce ar trebui să transmitem de la catedră, elevilor noștri ar putea fi sintetizat în concluziile Cercului desfășurat azi: recursul la Clasicism, cu tot ceea ce conține acest complex domeniu de cunoaștere, nu presupune o atitudine paseistă, nostalgică, o simplă abordare retrospectivă, ca scop în sine, ci implică o conștientizare a relației noastre profunde, de filiație cu  limbi și  culturi antice, determinante și relevante pentru limba și cultura noastră, pentru ceea ce noi suntem azi”, ne-a transmis doamna prof. dr. Maria – Cristina Trușcă, în calitate de organizator al Cercului.

(https://mitropoliaolteniei.ro/2024/04/12/cercul-pedagogic-al-profesorilor-de-limbi-clasice-desfasurat-la-seminarul-din-craiova/)