Activități
Cercul literar patristic „Fluierul cel păstoresc”, organizat în colaborare cu Arhiepiscopia Craiovei şi cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova

Cercul literar patristic „Fluierul cel păstoresc”, organizat în colaborare cu Arhiepiscopia Craiovei şi cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova

Luni, 28 februarie 2022, elevii Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova au participat la Cercul literar patristic „Fluierul cel păstoresc”, organizat în colaborare cu Arhiepiscopia Craiovei şi cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova.
Invitatul întâlnirii a fost părintele conf. univ. dr. Constantin Băjău, titularul Catedrei de Patrologie din cadrul Facultăţii de Teologie din Craiova. Cu acest prilej, tinerii seminarişti au avut ocazia să afle mai multe despre personalitatea Sfântului Grigorie de Nazianz, ocrotitorul aşezământului teologic. Întâlnirea a fost moderată de părintele prof. dr. Sperlea Cristin Alexandru şi de către părintele arhid. prof. drd. Lupu Adrian, din partea Arhiepiscopiei Craiova.
În discursul său, părintele profesor Constantin Băjău a evidenţiat cele mai importante aspecte din viaţa şi opera Sfântului Grigorie Teologul. „Figura proeminenta a Sfântului Grigorie de Nazianz, supranumit „Teologul”, a rămas vie şi astăzi în conştiinţa Sfintei noastre Biserici. Mai mult decât atât, prin atitudinea faţă de învăţăturile eretice, prin tactul său pastoral şi mai ales prin abilităţile intelectuale de care a dat întotdeauna dovadă, sfântul constituie şi astăzi un model demn de urmat pentru toţi creştinii. Cuvântările sale teologice, poemele scrise cu diferite ocazii, omiliile rostite de la amvon sunt, rând cu rând, comori inestimabile pentru noi, cei care dorim să devenim cu adevărat dascăli şi învăţători ai poporului binecredincios. Sfântul Grigorie ne învaţă că teolog este numai acela ce se roagă. Numai cel care se autodepăşeşte, trecând dincolo de apăsarea ispitelor, poate cuvânta despre tainele cele mai presus de minte ale lui Dumnezeu şi despre bunătăţile Preasfintei Treimi”, a conchis părintele profesor.
De asemenea, în cadrul întâlnirii a participat şi părintele profesor Belcineanu Vintilă, directorul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul”, care în cuvântul de învăţătură a subliniat importanţa activităţii patristice desfăşurate în cadrul şcolii în vederea formării moral-religioase a elevilor, a implicării acestora în redescoperirea valorilor spirituale inestimabile ale Sfinţilor Părinţi.
Cercul literar patristic „Fluierul cel păstoresc” este inițiat și coordonat de către pr. prof. dr. Sperlea Cristin-Alexandru şi arhid. prof. drd. Lupu Adrian.