Anunțuri
ANUNT

ANUNT

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” cu sediul în Craiova, strada Coșuna, nr. 17, judeţul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii contractual vacante în conformitate cu prevederile HG nr.1336/28.10.2023, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI : BIBLIOTECAR NUMĂR POSTURI: 1 post 0,5 normă
NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: bibliotecă
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată