Documente înscriere

Dosarul de înscriere va cuprinde:
1) cerere de înscriere
2) certificat de naştere
3) certificat de botez- copie
4) fişa medicală

5) adeverinţă medicală
6) anexă fişa de înscriere
7) recomandarea consiliului parohial și a preotului
8) declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;
9) binecuvântarea chiriarhului locului
10) adeverință cu mediile anuale la Religie Ortodoxă pentru clasele V-VIII.

Se pot înscrie elevii claselor a VIII-a care au media generală de absolvire a claselor V—VIII minimum 7,00 şi media 9.00 la purtare.

Dosarul de înscriere va cuprinde:
1) cerere de înscriere
2) certificat de naştere
3) certificat de botez- copie
4) fişa medicală

5) adeverinţă medicală
6) anexă fişa de înscriere
7) recomandarea consiliului parohial și a preotului
8) declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;
9) binecuvântarea chiriarhului locului
10) adeverință cu mediile anuale la Religie Ortodoxă pentru clasele V-VIII.

Se pot înscrie elevii claselor a VIII-a care au media generală de absolvire a claselor V—VIII minimum 7,00 şi media 9.00 la purtare.