Cuvânt de întâmpinare

 De multe ori purtăm în sufletul nostru, în fiinţa noastră dorinţe, idealuri asemenea unor materiale brute care aşteaptă să fie găsite de un genial sculptor pentru a le însufleţi, a le da viaţă. Toate aceste idealuri din adâncul nostru lucrează în noi în mod irezistibil, ca o necontenită chemare către altceva, către o împlinire de sine. În acest sens şi noi am purtat în sufletul nostru o adevărată chemare, căreia i-am dat curs . Scoala noastra împlineşte această menire, fiindcă ea însăşi devine o chemare adresată tuturor tinerilor, atât celor care o urmează în mod special, adică a teologilor, cât şi a celor ce doresc să se împărtăşească de o cultură şi spiritualitate cu specific teologic, şi nu numai.

Pornind de la aceste considerente se defineşte atât specificitatea acestei şcoli ca instituţie educaţional - vocaţională, dar în acelaşi timp se constituie într-un efort constant de restaurare şi conturare a unei autentice vocaţii, şi anume vocaţia de a-i sluji lui Dumnezeu şi oamenilor, de a da mărturie despre valorile spirituale şi morale ale umanităţii. Vocatia este crezul nostru de a ne împlini pe sine prin alţii.

Seminarul Teologic Ortodox ,,Sfantul Grigorie Teologul’’ devine astfel o chemare la cunoaştere şi autocunoaştere.

 

Prof. Dr. Ionuț Pătularu, Director

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul“ din Craiova

©